การนับคะแนนแบดมินตัน

เกณฑ์การให้คะแนนและการให้บริการ คุณคะแนนจุดและให้บริการอีกครั้งจากศาลบริการอื่นเมื่อฝ่ายตรงข้ามทำให้ ‘ความผิด’ หรือรถรับส่งสิ้นสุดสภาพการเป็นอยู่ในการเล่นเพราะมันสัมผัสพื้นผิวของด้านข้างของฝ่ายตรงข้ามของศาล ไม่มีจุดที่จะได้รับคะแนนเมื่อคุณทำ ‘ความผิด’ หรือรถรับส่งสิ้นสุดสภาพการเป็นอยู่ในการเล่นเพราะมันสัมผัสพื้นผิวของด้านข้างของคุณของศาล สิทธิที่จะให้บริการนั้นจะสามารถถ่ายโอนไปยังฝ่ายตรงข้าม

Advertisements